www.gemlik16.com KARAKEÇİLER

   
  YöRüKLeR BOZOKLAR KAYI BOYU KARAKEÇİLER
  KaRaKeÇiLi YöRüKLeRi
 

Karakeçili kilimi... 

             Oğuz Türkleri ve Kayı Boyu

Mensup olduğumuz Oğuz Türkleri on iki boydan oluşmuştur.Bu boyların herbiri de kendi içinde aşiretlere,oymaklara bölünmüştür.Oğuz bıyları arasında en kalabalık olan Kayı boyudur.Kayılardan sonra "Avşar"lar gelir.
Kayı Boyunun da kendi içinde alt aşiretleri ve oymakları vardır.Kayıların başlıca aşiret ve oymakları şunlar:
Karakeçili
Kızılkeçili
Sarıkeçili
Şehitli
Bu aşiretlerden en çok ses getirmiş ve tarih sayfalarına yer etmiş olanı Karakeçili Aşiretidir.Bu aşiret dünyanın en uzun ömürlü devleti olan Osmanlı Devleti'nin kurucusudur.

Orta Asya'dan Bal. kanlara..

Karakeçili Yürüyüşü

Karakeçili Aşireti'nin bağlı bulunduğu Kayı boyu Türkmenleri Orta Asya'da bugünkü Türkmenistan topraklarında yaşamaktayken büyük bir göçle İran'a gelirler ve uzun yıllar burada yaşarlar.Sonraki dönemlerde yeni yurt Anadolu fethedilir ve diğer Türk kabileleriyle birlikte Kayılar da yeni toprağa gelirler.

Karakeçililerin ilk geldiği nokta bugün Bitlis iline bağlı bir ilçe olan Ahlat'tır.Ahlat ve civarına yayılırlar.Buradaki Karakeçililerden büyük bölümü Urfa yakınındaki Karacadağ'a yerleşirler.Karacadağ Karakeçililer için güzel bir yayla alanı olur.

Karacadağ'daki gruptan bir bölümü burada da kalıcı olmaz ve akınlarda,savaşlarda gösterdiği başarılara karşılık kendisine hediye verilen Ankara Karacadağ'a gelir.Bir yandan da doğudan gelmekte olan Moğol tehlikesinden kaçmıştır.Ancak Moğol tehtidi durmak bilmez ve Doğu Anadolu'da Moğol mezalimi yaşanır.Ankara yöresini de tehlikeden uzak görmeyen Karakeçililer daha batıya yönlenirler.Bir sonraki durakları neredeyse Bizans sınırı olan Söğüt,Bilecik,Domaniç üçgenidir.


Beylik Makamı

Yeni topraklar yeni bir hayat,yeni umutlar demektir.Ertuğrul Gazi de dört yüz çadırlık kalabalık obası ile yeni bir yaşama başlar bu Bizans eşiği memlekette.
Söğüt kışlak,Domaniç yaylak olur.Çoğu konar göçer.Bey ise devletini sağlam temellere oturtabilmek için bir merkeze yerleşir.Bir aşiretten beyliğe,beylikten de koca bir imparatorluğa uzanan serüven böyle başlar.

Söğüt Domaniç yaylalarında konup göçen Karakeçili grupları zamanla ele geçirilen Germiyan,Karesi gibi yeni topraklara gidip yerleşmeye,yayılmaya başlarlar.Yerleştikleri bölgeler ise çıkış yerleri Bilecik yöresine yakın olan yerlerdir.

Karakeçili Aşireti içinde en önce yerleşik hayata geçenler Bilecik-Söğüt yöresine gelen ilk Karakeçililerdir.Bir kısmı erken dönemde köyler kurup yerleşmiş,bir kısmı da göçerliği sürdürmüştür.

101 Köy

Karakeçililerin çoğu yirminci yüzyılın başlarına kadar göçerliği sürdürmüş.Osmanlı padişahlarının soyundan geldikleri için yörükler arasında en ayrıcalıklı olan onlarmış ; ancak 1862 yılında çıkarılan yerleşim kanunundan kaçamamışlar ve Batı Anadolu illerinde - özellikle de Balıkesir,Kütahya,Bursa,Eskişehir-toplam yüz bir adet köy kurup yerleşik hayata geçmişler.Balıkesir'deki Karakeçili köylerinin sayısının kırkı aşkın olduğu düşünülürse ilimizin Karakeçili nüfusunun yoğunluğu fark edilebilir.

Kütahya ili Karakeçili köy sayısı sıralamasında alt sıralarda gösterilmesine rağmen sadece Simav ilçesinde 16 tane Karakeçili köyü vardır.10 köyde de Karakeçililer diğer yörüklerle karışık yaşarlar.İller bazında bakılacak olursa bu 101 rakamı doğal olarak artacaktır.Batı Anadolu'da Bursa,Balıkesir,Kütahya,Eskişehir,Bilecik bölgelerinde yaklaşık 150 tane Karakeçili köyü vardır.

Karakeçili Ağzı ve Ege

Karakeçili Aşiretinin kendine has bir Türkçesi var.Karakeçililerin hemen hepsi bu ağızla konuşuyor.Karakeçili ağzı Balıkesir'in genelinde konuşulan karakteristik ağız özelliklerinden ayrı nitelikte bir ağız.Karakeçili ağzının en belirgin özellikleri Kütahya,Afyon ağızlarında görülebilir.Karakeçililer geldikleri yer itibariyle ( Domaniç - Söğüt)
Balıkesir ağızlarının yerine Kütahya ağzına yakın konuşurlar.

Karakeçili ağzı Ege'nin bütün her yerinde aynı.Savaştepe'nin Karakeçili köylerinde de Dursunbey'in Karakeçili köylerinde de aynı özellikler göze çarpar.Konuşmasından bir kimsenin Karakeçili Aşiretinden olduğu hemen anlaşılabilir.Yalnız bu özellik Balıkesir ili için geçerlidir.Diğer yörük grupları ve manavlar farklı ağızlarla konuştukları için Karakeçililer ağız itibariyle onlara göre daha çok Egelidir.Köyümüzde konuşulan Türkçe ; Muğla,Aydın,Denizli,Afyon,Kütahya illerinde konuşulan karakteristik Ege ağzıdır.

Özellikle de Afyon ağzını duymuş olanlar varsa Hasanlar Köyü konuşmasının nasıl olduğunu tahmin edebilir.

 

Günümüzde Karakeçililer

Karakeçililer 2000'li yıllarda bile bin yıllık soy bağlarını ve adlarını sürdüren ender Türk topluluklarından biridir.Ülkemizde en yoğun Karakeçili nüfusu Batı Anadolu'da yaşamakta.Nüfusa vurulacak olursa il bazında şöyle bir sıralama yapılabilir:

Bilecik-Söğüt
Eskişehir
Balıkesir
Bursa
Kütahya
Adapazarı
Afyon-Uşak Bölgesi

Batı Anadolu'nun diğer illerinde de Karakeçili köyleri var ancak toplu halde değiller ve sayıca diğer Türk gruplarından daha azlar. 
Eskişehirde 250 binin üzerinde karakecili yörügü bulunmaktadır.

Urfa Karakeçilileri

Karakeçililerin Anadolu'daki ikinci durağı olan Urfa yöresindeki Karacadağ bugün de kalabalık bir Karakeçili nüfusunu barındırıyor.Batıya giden kardeşlerinin aksine zor şartlara direnip burada kalan Karakeçililer bugün Siverek ilçesine bağlı yaklaşık elli köyde yaşamlarını sürdürmekte.
Urfa'nın en kalabalık ve etkin aşiretlerinden birini oluşturan "Karakeçili Aşireti" çevrenin etkisiyle zamanla Kürtçe konuşur hale gelmiş.Günlük hayatta Kürtçe konuşmasına rağmen Karakeçili Türkmenlerinden olduklarını biliyorlar ve köylerinin adları diğerlerinin tersine Türkçe.
Suruç ilçesinde de iki adet Karakeçili köyü bulunmakta.

Urfa Karakeçilileri batıdaki abrabalarıyla iletişimi arttırmış son yıllarda.Söğüt'te her yıl düzenlenen yörük şenliklerine onlar da katılıyorlar.Ayrıca kendi yörelerinde,Siverek ilçesine bağlı Karakeçili Beldesinde her yıl bir şenlik düzenliyorlar
.


 
  Bugün 2 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!

 

www.gemlik16.com
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
www.gemlik16.com

www.gemlik16.com W W W . Y O R U K L E R R . T R . G G