www.gemlik16.com KARAKEÇİLER

   
  YöRüKLeR BOZOKLAR KAYI BOYU KARAKEÇİLER
  HAYME ANA ÖĞÜDÜ
 

Hayme Ana'nın nasihatı:

OĞUL,
Anayurttan ayrılalı yıllar geçti. Deli rüzgarlar önünde oradan oraya savrulduk. Beylik otağını kurduğumuz şu yaylalar, artık son durağımız, şon konağımız olsun.

Oğuz'un yurtlarına diktiğimiz ağaçların kökleri kara yerin derinliklerine, dallan gökyüzünün yüceliklerine uzansın.

Ak-boz atlara binip yağı üstüne yel gibi vardıkta Kadir Tanrı gözüpek yiğitlerimizi korusun.

Göğsü kaba yerli kara dağlar gibi duran erlerimiz ile; kır çiçekleri gibi saf ve temiz, ak yüzlü, ala gözlü kızlarımız Kutlu Kayı Beyu'muza gürbüz evlatlar versinler.

Altın başlı otağliarımız Çarşamba yaylasını bürüsün.

Kayı'nın ve diğer bütün bayların oğullarını Ertuğrul'umla bir tutarım. Onların hepsini soyumuz için Hakk'ın Kutsal birer emaneti bilirim.

OĞUL,
Boyundan - soyundan olsun olmasın insanlara adil davran. Adaletten ayrılma ki, insanların birlik ve dirlik kazansın. Yurdunda, obanda herkes gezsin.

Ululuk isteyen töreden ayrılmasın.

Bu dünya bir oturma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru işlerle insanların hizmetinde bulunursan güzel övünçler senin olur.

Yüreğinden inancı, ağzından duayı, davranışından erdemi hiç eksik etme. Bir de sabırlı ol oğul, ekşi koruk sabırla tatlı üzüm olur.

OĞUL
Beylik dermekle, ağalık vermek iledir.
Sofranı ve keseni yoksullara açık tut...

HAYME ANA (oğlu Ertuğrul Gazi 'ye öğüdü)

ŞEYH EDEBALİ 'NİN OSMAN BEY ‘E NASİHATI

Yüce Allah'ın emirlerine aykırı bir iş işlemeyesin

Bilmediğin hususlarda din alimlerinden sorup anlayasın

Sana itaat edenleri hoş tutasın

Askerlerine izzet ve ikramı ihmal etmeyesin ki

İnsan ihsanın kölesidir

Allah için cihadı terk etmeyerek beni şa'd eyleyesin

Nerde bir ilim ehli duyars a n ona rağbet et ve ona karşı yumuşak davran

Askerlere ve malına gurur getirip dinimizin bilgilerinden uzaklaşma,

Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve Allah dini İslamı yaşamaktır.

Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Sana da bunlar yaraşır.

Daima ve herkeze, ihsanda (iyilikte) bulun,

Memleket işlerini noksansız gör.

Güçlüsün kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın.

Bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarında savrulup gidebilirsin.

Öfken, nefsin bir olup aklını yener.

Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir

Bütün gizemler bilinmeyenler görülmeyenler,ancak senin fethedilmemiş fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.

Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.

Bildiğin yere sık gidip gelme, muhabbetin kalkar itibar olmaz.

Üç kişiye acı Mahsel arasındaki Alime, zengin iken düşene, Hatırlı iken itibarın kaybedene.

Unutma ki! Yüksekte yer tutanlar aşağıda ki kadar emniyette değildir.

Haklı olduğunda mücadeleden korkma, bilelim ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler

Ey oğul! Beysin; bundan sonra öfke bize, uysallık sana; güceniklik bize gönül almak sana; suçlamak bize, katlanmak sana; acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana geçimsizlik, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana; kötü söz şom ağız haksız yorum bize Bağışlamak sana

Ey oğul! Bölmek bize, bütünlemek sana; üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek sana, Şekillendirmek sana.

Ey oğul; sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma: İnsan yaşat ki devlet yaşasın

Ey oğul! İşin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı.

Allah yardımcın olsun.

Ertuğrul Gazi'nin Oğlu Osman Gazi'ye Nasihati

Bak Oğul!
Beni kır,Şeyh Edabali'yi kırma

O, bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz.

Bana karşı gel O'na gelme...

Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim;

O'na karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz.

Baksa da görmez olur.

Sözümüz Edabali için değil, senceğiz içindir. Bu dediğimi vasiyetim say!...

OSMAN GAZİ'NİN, OĞLU ORHAN GAZİ'YE NASİHATİ

Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helala-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme!.. Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz.

Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan'ın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer'i şerifin dışına çıkmazdı. Zulümden, bid'atten sakın. Zulme ve bid'ate teşvik edenleri devletinden uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale uğratmış olurlar. Daima cihad ile devletini genişletmeye çalış. Çünkü uzun zaman sefer olunmazsa askerin secaatine; reislerin ve kumandanların bilgi, tedbir ve malumatına ağırlık ve noksanlık gelir. Böyle sefer işlerini bilenler ölür gider de yerine tecrübesiz kimseler gelir, bu yüzden de bir çok hatalar meydana gelir ki, bundan da devlet büyük zararlar görür.

Beytü'l-mali koru! Devletin servetini çoğaltmaya çalış!.. Şer'i şerifin ölçüsüne göre sana ait olana kanaatle, ihtiyaçlarından ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere telef etme, israftan kaçın. Askerinle, malınla gururlanma. Zira onlar Allah yolunda cihad için milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar.

Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru!..

Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk-çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla.!..Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme!.. Hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat, böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar.

Askeri erkanı iyi koru!..

Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler; devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun.

Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle!.. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı maarif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun!.. Benden ibret al ki, bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip haketmediğim halde bunca inayet-i celile-i Rabbaniye'ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu Din-i Muhammedi'yi ve ashabını, başka sana tabi olanları koru.

Allah'ın (c.c.) hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma. Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah'ın yardımına güven.

Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!..

Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma!..

 

Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan".

 


 


 
  Bugün 2 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!

 

www.gemlik16.com
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
www.gemlik16.com

www.gemlik16.com W W W . Y O R U K L E R R . T R . G G