www.gemlik16.com KARAKEÇİLER

   
  YöRüKLeR BOZOKLAR KAYI BOYU KARAKEÇİLER
  KARAKEÇİLİ AŞİRETİ
 
 • Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti Oymağıdır.
  Türk Oğuz Boyu ve tüm YÖRÜK, Türkmen Oymak Aşiretleri Türk Milletinin şah damarında gezen kanıdır, gücüdür, varlığıdır, Ruhudur.
  Atalardan, Şehitlerimizin Vermiş olduğu coşan temiz kanıdır Özüdür, Türklerin soyudur, boyudur, şanıdır.
  Bütün Oğuz, soyları Boyları Asya Hun Boyları-Göktürkler, Oğuzlar, Azeri, İran, Azerbaycan, Türkleri, Irak, Suriye, Horasan, Türkmen Sahra Türkleridir. Oğuzlar Tatarlar ve Uygur, Doğu Türkistan Türkleri, Peçenekler ile hepsi birden aynı kan, aynı soy, boy, damarlarındandı. Bu boylar Bozoklar ve Üçoklardir, bir bölümü Göktürk Devleti’ni kurmuşlardır. Ötüken’e doğru yürümüşlerdir yaşama başlamışlardır ve
  Sonradan İkinci Göktürk Devletini kurulmuşlardır. 7.yy sonları. 745 yılında
  İkinci Göktürk Devletinden sonra batıya ve Çin’e yönelerek, birçok Oğuz Boyları Ötüken’e dönerek, Kutluk Bilge Kağan’ın kurduğu Uygur Devleti çatısı altında birleşmişlerdir.
  Oğuzlar savaşları her yönüyle Kazanarak, Asya’nın dört bir yanına dağılarak ve batıya doğru yerleşerek Cengiz Han’ın kurmuş olduğu Moğol İmparatorluğunun Egemenliği altına yerleşerek, yaşamışlardır.
  Moğol egemenliğinden sonra toparlanarak, birleşerek 10. yüzyılda Hazar Denizi’nin doğusunda Oğuz Yabgu önderliğinde devletlerini Kurmuşlardır. Daha sonra Oğuzlar kuzeye giderek, bugünkü Kırım, Kazak, Bulgar ve Tatar Türklerinin atası olarak dünyanı ele geçirmişlerdir.
  Ayrıca bir bölüm Oğuzlar Selçuk Bey önderliğinde güneye inerek, İslâm Dinini kabul ederek, İslam ordularına büyük yardım hizmetler etmişlerdir. Selçuklular olarak tanınmışlardır.
  Sonradan Tuğrul Bey önderliğinde 1038 yılında Irak ve İran’da Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurmuşlardır. Öteki yelerde dağınık yaşayan Türk boyları Selçuklu İmparatorluğa katılmışlardır. 1153′te kuzeydoğudan Karahıtaylar ve Karluklar bölgeye gelmişlerdir ve bir bölüm Oğuz boyların Harzemşahlara, Horasan’a, Kirman’a yerleşerek,
  Bir bölümleri ise batıya gidererek Irak’a, Suriye’ye yerleştiler, aynı dönemde Anadolu Selçuklu Devletine yerleştiler.
  Dünyada Şanlar, Zaferler kazanan Oğuz Türkleri Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi Devletleri, Anadolu beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu, Suriye, Irak ve Azerbaycan’da çeşitli beylikler devletlerdir kurmuşlardır.
  İşte bizler o kadar mutluyuz ki Türk olduğumuzdan dolayı dünyanı uzun Yıllar tek yöneten tarih boyunca hep Türk olmuştur ve dünyanın her bir Yerinde Türk Türkmen Oğuz boyları soyları aşiretleri, oymakları Bulunmaktadır. Bunlar ne kadar Türkçülülerinden ayrılarak başka Milletlerden olsalar bile sonunda kendi Irklarına Türk milletlerine
  döneceklerdir.
  Günümüzde Türkiye, İran, Irak, Suriye, Urdun, Lübnan, Filistin, Libya, Cezayir, Mısır,, Amerika, Çin, Rusya ve tüm dünya yüzünde milyonlarca Türkmen Oğuzdan kalan oymak, aşiretler bulunmaktadırlar, Türkler her yerde vardır ve her bir ülkede, topraklarda yaşamaktadırlar en önemlisi de Aleviler, Bektaşiler olarak yüzde yüz Türkmen aşiret, Oymağının bir parçasıdır.
  Atamız Mustafa Kemal Paşa Atatürk, Türkmen Yörük Oğuz soyundan olması başka bir özellik taşmaktadır bizler için Oğuz boyu Oğuz Türkleri, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, Cezayir Ve öteki Türklerinin Selçuklular, Osmanlılar ve birçok Türkmen Beyliklerin, boyların atasıdır. Ve Karakeçililer ise onlarının bir kolu bir boyudur ve Türkmen Milletindendirler.
  Karakeçili Türkmen, oymak, aşireti Uzun tarihten uzun yıllardan beri dillerini, boy, soy bağlantılarını Adlarını koruyarak sürdürmektedirler, yüzde yüz katılıksız bir Türkmen Irkıdırlar.
  Dünyanın her yerinde özellikle İran, Suriye, Irak’ta ve Türkiye’mizde Karakeçili oymak, aşiretinin yoğun nüfusu bulunmaktadır Türkiye’de Batı Anadolu’da yaşadıkları bölgeler, şehirler ise Balıkesir, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bergama, Bilecik, Adapazarı,Afyon,Uşak, yoğun olan şehir Şanlıurfa, Anadolu’nun Batısı ve birçok
  İllerde, köylerde, ilçelerde Karakeçili aşireti çok sayıda bulunmaktadır.
  Karakeçililer birçok yerlerde ayrıntılı olarak toplu halde yaşayarak birbirlerine bağlıdırlar.
  Karakeçili Oymak, Aşiretinin sayı nüfus bakımından öteki Türkmen Aşiretinden daha fazladır.
  Kayı Boyundan olarak Damgaları üç ok ve bir yaydır. Karakeçili Aşiret oymağı en çok tarih sayfalarına kahramanlık, yiğitlik, Türklükle tanınan Karakeçililerdir, dünya yüzünde en büyük uzun yıllar devlet yöneten Osmanlı İmparatorluğunu kuranlar Türkmen
  Karakeçili aşiretidir.
  Orta Asya’dan Balkanlara birçok yerleri ülkeleri Karakeçililer hüküm etmişlerdir.
  Karakeçili Aşireti Kayı boyuna bağlı olarak Asya’da Türkmenistan Topraklarında Merv şehri yakınlarında Mahan yöresinde uzun yıllar yerleşerek, sonradan büyük bir göçle savaşları zaferleri kazanarak, İran’da yerleşerek, uzun yıllar söz sahibi olarak yaşamışlardır.
  Günümüze kadar Karakeçili büyük bir nüfusla Iran’nin birçok şehirlerinde yaşamaktadırlar.
  Sonraki dönemlerden nüfuslarının artmasıyla birçok Türkmen Karakeçili aşireti Anadolu
  Topraklarını kendilerine yurt ederek, öteki Türkmen boylarıyla birlikte Kaynaşarak Irak, Suriye, Culan, Filistin ve İran’dan kendi toprakları Türkiye’nin birçok yerine Karakeçililer yerleşerek, yaşamaktadırlar.
  Karakeçili Türkmen Yörükleri kalabalık bir nüfusa sahip olarak, birçok köy meydana getirmişlerdir.
  Her yıl her bir yerden toplu olarak Karakeçililer aşireti Ertuğrul Gazi mensup Kayı Boyu’ndan oldukları için Eylül ayının ortasında, Ertuğrul Gazi’yi ziyaret ederek, şenlikler, eğlenceler, Törenler yapılmaktadırlar.
  Türkmen Karakeçili bir aşiretten beyliğe, beylikten de koca bir imparatorluğa uzanarak
  Uzun yıllar hanadarlık, büyük devlet sistemini yürütmüşlerdir.
  Yerleştikleri bölgeler ise Bilecik-Söğüt yöresine gelen ilk Karakeçililer olmuştur.
  Ve köyler kurarak yerleşmişlerdir.
  Karakeçili Osmanlı padişahlarının soyundan geldikleri için Yörükler arasında en
  Ayrıcalıklı olarak özellik güzel yaşam onlara gösterilmiştir.
  Batı Anadolu’da Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bilecik Bölgelerinde yaklaşık 150 tane Karakeçili köyü vardır.
  Ertuğrul Gazi’nin türbesi bugün Bilecik sınırlarında kalan Söğüt İlçesindedir ve her yıl yapılan Yörük Türkmen şenliklerinde büyük Karakeçili ziyaretçi akınına uğramaktadır.
  Karakeçili oymak, aşireti Türkiye’nin birçok şehir, Köy, ilçelerde yaşamaktadırlar. Özellikle;
  Karahisar Ankara
  Yörükköy Safranbolu Karabük
  Karapürçek Biga Çanakkale
  Cumali Ortaköy Aksaray Gaylan Bergama
  İzmir
  Karakeçili Çorum,
  Yozgat,
  Yeni kaş, Mersin, Aydıncık gibi başka yerlerde ülkelerde izleri görünmektedir.
  Türkmen Karakeçili aşireti milli kimliğini korunmasıyla Türklüğüne bağlı olarak çağlar boyu Türk olarak birbirleri ile tek ırktan gelerek kardeş diye yaşamaktadırlar.
  Ama ne yazık ki bir bölüm Karakeçili Aşiretinin kimliğini, Türkmen olan milletenini unutarak, Kürtleşmiş, Araplaşmıştır umarız kendilerine, Türkmenliklerine bir an önce dönecekler, ve Türkmen olduklarını iyi araştırıp, bilecekler, ne mutlu Karakeçili Oğuz
  Türkmen oldukları için milletlerine bil bağlamalıdırlar, inanmalıdır.
  Bir an önce Türk olan öteki Karakeçili kardeşlerimiz Türklük kimliklerine güvenerek, dönerek içten bağlanmalıdırlar, tarihlerini, Atalarını, uzun yıllar dünyanı yöneten büyük Osmanlı Devletlerini düşünmelidirler.
  Karakeçili Türkmen kardeşler soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir, kendimize Türklüğümüze dönelim.
  Atamız Oğuz Han‘ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlı 6 oğlu vardır. Ayrıca her oğlunun da dört tane oğlu vardır. İşte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, “24 Oğuz Boyudur, sizde bu göçten bu boydan, bu soydansınız ne mutlu sizlere Bütün dünyaya dağılan Oğuzlar, 24 boydan gelmektedirler.
  Atarımızın çoğu cihangir, Kahraman yiğit, komandan, şâir ve sanatkâr olan Osmanlı Sultan, padişahları, Kayı Han kuşaklarının değerini Şanlarla, göstermektedirler, sizde Karakeçili Türkmen kardeşlerimiz Onlardan bir parça olarak soyunuzu, Türkmenliğinizi sürdürmelisiniz.
  Bayat boyu Devletli, sizin boyunuz kardeşiniz ayni soydan gelmektesiniz Oğuzun boyundan olarak Atalarınız Kahraman Maraş ve çevresine hâkim olan Dulkadiroğulları, İran’da Kaçarlar, Horasan’da Kara Bayatlar, Bakü ve Doğubeyazıt hanları, Kerkük, Irak,
  Filistin, Lübnan, Suriye Türkmenlerinin çoğu, bu boydandır kan kardeşlerinizdirler.
  Dede Korkut kitabını 1480′de Hicaz’da yazan Tebrizli Hasan ve meşhur şâir Fuzuli ayni sizin boyunuzdandır.
  Bu gün sizler Harput-Diyarbakır-Mardin, Kırşehir, Manisa-Balıkesir Kars ile Van Adana. Hemedan, Horasan, Türkmen Sahra, Urumya, Erdebil, Tebriz, Iran, Irak, Suriye birçok Topraklarda varsınız, büyüksünüz, değeriniz üstündür,
  Sizler büyük Türkmen Aşireti, oymağı olarak Üçok ve Bozok adlarıyla iki ana kola ayrılmışsınız,
  Atanız Oğuzlar genişleşerek, büyüyerek, yoğun bir nüfusa sahip olarak, Dokuz Oğuz, Altı Oğuz, Üç Oğuz diye boylara ayrılarak, yirmi dört Boydan meydanda at koşturarak, kılıç oynatarak dünyayı ele geçerek, Uzun yıllar yönetimlerini sürdürerek, Bu boydan on ikisi Bozok, on İkisi Üçok koluna bağlı olarak Bozoklar ise Kayı, Bayat, Alka Evli,
  Kara Evli, Yazır, Dodurga, Döğer, Yaparlu, Afşar, Begdili, Kızık, Kargın gibi Üçoklar ise Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepnî, Salur,Eymur, Ala Yundlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık boylarından oluşmaktadır.
  Bugün Türkiye’de, Irak, İran, Suriye, Colan, Lübnan, Filistin, Cezayir, Mısır ve Türk dünyasında yirmi dört Oğuz boyunun Aşiet, Bölge, yer adları birçok, şehir, köy, ilçelerde bulunmaktadır.
  Günümüzde İran, Irak, Suriye ve Türkmenistan, Azerbaycan’ ve birçok Türk topraklarında yaşayan Türk milletinin ataları olan büyük Türkmen aşireti Türk boyu. Oğuzlar, Türkmenler diye tanınmaktadırlar.
  Karakeçili Aşireti Türkiye’nin Eskişehir, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Adapazarı,
  Gaziantep’te, Şanlıurfa illerinde yoğun olarak tanınmaktadırlar.
  Karakeçili Yörükleri her yerde, her Türk topraklarında kalabalık bir Nüfus kapsamaktadır.
  Karakeçililer Başkent Ankara’da Karakeçili ilçesi Haymana’da yaşayan Türkmen Karakeçili aşireti olarak Bingöl’ün Simsor köyü Siverek İlçesine bağlı 60-70 kadar Karakeçili köyü bulunmaktadır.
  Körkün, Barak ve Hacıbayram köyleri, Suriye’de Raka’ya kadar uzanmakta olan Siverek Karakeçilileri dört ana kola ayrılarak bir bölümü Araplaşmışlardır.
  Bu Karakeçilerden;
  1-Şıhan.Şıhlar,
  2. Ceraban,Cerabîler
  3. Balekân,Balekîler
  4. Aminan, Amirliler. Irak Tuzhurmatu bölgesinde bulunmaktadır.
  Şihan Oymağı
  1. Hacan,
  2. Musikân, Bıçakçılar
  3. Kubatan, Kubatoğulları
  4. Şıhimam,
  5. Kotan,
  6. Davaran,
  7. Şıhkân,
  8. Bin kasım gibi kollara ayrılmaktadırlar.
  Ayrıca Karakeçililer Irak’ın güneyinde ve güney doğusunda ve birçok Yerlerde Araplaşan Karakeçililer vardır çoğunluk Musul, Kerbala, Bağdat, Semara, Rumadı, Selahattin gibi şehirlerde İnzi, Anzi, Anazi Diye tanınmaktadır.
  yrıca Tuzhurmatu Emirli ve Bayat köylerinde birçok Karakeçililer vardır.
  Ayrıca birçok Arap devletinde Türkmen aşireti Karakeçililer ayrı adlarla tanınmaktadır.
  Kubatan veya Kubatoğulları diye tanınarak, Uygur Türkleri Oğuz Boyundan bir parça olmasıyla karakeçilidirler.
  Karakeçili aşireti uzun yıllardan beri Türkmen kültürüne, Edebiyat, Müzik, halay, halk oyunlarına büyük katkısı olarak büyük çok hizmetler vermiştir.
  Türkmen Karakeçili aşireti Yozgat bölgesinde çoğunluk olarak Boz Ok Boyundandırlar.
  Karakeçili Kayı obasından çıkarak 400 çadırlık bir aşiret ile büyük Osmanlı hânedanını, Devletini kurarak kendine dönerek her yerde, her Toprakta Türklüğünü savunmalıdır, atalarının yolundan ayrılanlar biran önce bu büyük topluluğa gelmelidirler onları karşılamaya kan damarımız, iç sevgimiz Türkçülük duygumuz artmaktadır.
  XV. yüzyılda Karakeçili Türkmen aşireti büyük bir oymak olarak Şanlıurfa bölgesin dağılmışlardır, yerleşmişlerdir ve XVI. yüzyıldaki onlara bağlı olan birçok yerler, topraklar pek çok önemlidir.
  Karakeçilerinin bir kolu Ay Doğdu, Gün Doğmuş. Yaranış, Türemiş, Turak, Sevindik, Güvendik gibi öz Türkçe adlarla tanınmaktadırlar.
  Türkmen şehri Kırşehir, Kırıkkale şehirlerinde Karakeçililerin birçok bölümü ilk önce Haymana bölgesine ve Eskişehir, Bilecik, Kütahya bölgelerine göç ederek, bu yörelerde bu Topraklarda yerleşerek, 24 köy kurmuşlardır.
  Ve daha sonradan Karakeçili oymağı Balıkesir, Bergama, Bursa Şehirlerinde yerleşmişlerdir. Ayrıca Türkiye’de Karakeçili adıyla birçok köyler, ilçeler adlarıyla bulunmaktadır.
  Karakeçili oymağından Akkeçili oymağı bir Türkmen oymağı olarak uzun Yıllar Mardin bölgesinde yaşayarak, Akkoyunlulardan Mardin Hükümdarı Cihangir Mirza’ya bağlı olmuşlardır.
  Ayrıca Karakeçililer Şanlıurfa’nın kuzeyinde olan Siverek yöresini ve Karşı yöreleri, yerleri kendilerine yurt edinmişlerdir.
  Ve Siverek’e bağlı Karakeçi köyü bu gün Karakeçililerinin yerleşim Merkezleri sayılmaktadır.
  Malatya şehrinde olan Besni ilçesine bağlı Karakeçi köyü ve bir kaç köy aynı Türkmen Karakeçilidir. Şanlıurfa Karakeçicileri Akkeçililer İle Yağmur, Gündoğmuş, Bayram, Güvendik, Sevündük, Budak, Kaya, Sarı, Satılmış e Ankara’nın güneydoğusunda olan Bâlâ ilçesi, Karaoğlan ve Kızılırmak geçmekte olan doğusundaki yörelerde hep Karakeçililer
  Yaşamaktadırlar.
  Karakeçililer aralarında Budak, Gündoğmuş, Tanrı verdi, Yıldırım, Güvendik, Sevündük, Yağmur, Durak, Yaramış, Türemiş, Satılmış, Durmuş, Aydın, Bektaşi, Oğurlu, Bozca, İnal, Karaca, Bayat, Kazlı, Salur, Dede Balı, Arslan, Tuman, Ağca, Menteşe, Turahan, Eymür gibi budun, kollar Bulunmaktadır.
  Eskişehir bölgesinde yaşayan Ulu-Yörük ise Türkmen Karakeçililere Bağlı bir koludur. Ayrıca Karakeçili günümüzde, Eskişehir Seyitgazi İlçelerinde 40 yakın köylerde oturmaktadır. Çorum şehrinde çok sayıda Karakeçililer ve bir mahalle ile Çorum’a bağlı İskilip ve Sungurlu İlçelerinde çok köyler Karakeçili diye tanınmaktadır.
  Çorum şehri genellikle Kırşehir, Kırıkkale gibi birer Türkmen Yoğunlukludur, Ulu-Yörük Karakeçililerin başka bir kolu ise Karakeçili adını taşıyan Manisa’nın iki Salihli ve Gördes ve ilçe, Köylerinde yaşamaktadırlar.
  Karakeçilerinin Balekan, Aminan kolların ve Musikan oymağı Suriye Rakka’ya kadar yayılarak bilinmektedir. Dodan, Dodanlı Aşiret oymağı İse Şanlıurfa Suruç ilçesi ve Rakka, Suriye, Mardin, Diyarbakır şehrine yerleşerek, Karakeçili kollarından Aminan , Aminîler koluna Bağlı olarak Türkmen Dodan oymağıdır.
  Günümüzde Karakeçililer;
  Balıkesir şehrinde 60 köy
  Bursa şehrinde 41 köy
  Kütahya şehrinde 37 köy
  Eskişehir şehrinde 35 köy
  Bergama ilçesinde bağlı 30 köy
  Bilecik’te 25 köy,
  Adapazarı
  Manisa şehrinde 11 köy
  Afyon şehrinde 11 köy
  Uşak şehrinde 6 köy
  Ve Şanlıurfa şehrinde 45 köy bulunmaktadır.
  Ayrıca Batı Anadolu’nun birçok şehirlerinde Türkmen aşireti Karakeçili Köyleri yaşayarak köyler kurmuşlardır.
  Yiğitlik, kahramanlık ile tanınan Karakeçili aşireti Germiyan, Kalesini ele geçirerek birçok yeni topraklara yerleşmişlerdir.
  Karakeçili Aşireti ilk önce Bilecik-Söğüt yöresine gelerek ilk önce sevdikleri kendi yerleri olmuştur.
  Türkmen Karakeçili Aşiretinin oymağının Yaşamış oldukları bir bölüm şehir, Köy, ilçe bucak bölgelerden Bursa şehir, köy, ilçe, Yöre isimleri;
  1.Seferiışıklar Merkez,
  2.Çeki, Orhaneli,
  3.Düvenli, Keles
  4.Kocakovacık, Keles
  5.Küçükkovacık Keles,
  6.Sorgun, Keles,
  7.Belenören, Keles
  8.Yağcılar, Keles
  9.Baraklı, Keles
  10.Akçapınar, Keles,
  11.Durhasan, Büyükorhan
  12.Gölbaşı, Kestel
  13.Dışkaya, Gürsu
  14.Çataltepe, Gürsu
  15.Mirzaoba, Mudanya
  16.Kaymakoba, Mudanya
  17.Hançerli, Mudanya
  18.Muratoba, Gemlik
  19.Yeniköy, Gemlik
  20.Beylik, (Karacabey
  21.Boğazköy, Karacabey
  22.Doğanalan M.K.Paşa
  23.Ağaçlı, M.K.Paşa
  24.Korubaşı, M.K.Paşa
  25.Kocakoru, M.K.Paşa
  26.Killik M.K.Paşa
  27.Körekem, M.K.Paşa
  28.Uğurlupınar, M.K.Paşa
  29.Eskikızılelma M.K.Paşa
  30.Şehriman M.K.Paşa
  31.İncealipınar, M.K.Paşa
  32.Karagölet, İnegöl
  33.Akbaşlar, İnegöl
  34.Dömez, İnegöl
  35.Yeniyörük, İnegöl
  36.Hacıhasan, İnegöl
  37.Bayramşah, İnegöl
  38.Sincansarnı,M.K.Paşa
  39.Yörükler, İznik
  40.Karacakaya, İnegöl
  41.Tekkederesi, İnegöl
  Kütahya şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı;
  Domaniç’te
  1.Kozluca
  2.Domur
  3.Çarşamba
  4.Çukurca
  5.Fındıcak
  6.Berçin
  7.Tıraz
  8.Erikli
  Simav’da
  9.Evciler
  10.Eğdemir
  11.Eğirler
  12.Kalkan
  13.Koyunoba
  14.Karapınar
  15.Kayalıdere
  16.Kızılcık
  17.Ortacı
  18.Sarıçam
  19.Sarıkaya
  20.Şenköy
  21.Toklar
  22.Yassıeynehan
  23.Yeniler
  24.Öreyler
  Tavşanlı’da,
  25.Karakaya
  26.Burhan
  27.Çıkrık
  28.Kozluca
  29.Yaylacık
  30.Çakıllı
  31.Üyücek
  32.İkibaşlı
  Aslanapa’da,
  33.Saray
  34.Çakmak
  35.Bayramşah
  Kütahya, Merkezde
  36.Damlalıkar,aağaç
  37.Eğridere
  Emet’te
  38.İsmailbey
  Manisa Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı;
  1.Çınarlıkuyu, Merkez
  2.Çamköy, Merkez
  3.Çullugörece, Saruhanlı
  4.Hacıisalar, Turgutlu
  5.Şeyhli, Kula
  6.Eminbey, Salihli
  7.Kaplan, Salihli
  8.Ortaköy, Salihli
  9.Mıdıklı, Selendi
  10.Karakeçili, Gördes
  11.Oğulduruk, Gördes
  Afyon Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı;
  1.Basrioğlu
  2.Timurlu
  3.Sazak
  4.Alifakih
  5.Şerifoğlu
  6.Fatmaoğlu
  7.Akdere
  8.Karaağaca
  9.Çamlıkebir
  10.Kuyu
  11.Davırkı
  12.Aşağı Çaybelen
  Güney Ege’de Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı;
  Yeniçeşme, Beyağaç, Denizli
  Kayaca, Tavas, Denizli
  Söğüt, Çavdır, Burdur,
  Turanlar, Germencik, Aydın
  Karaağaçlı, Germencik, Aydın
  Uzunkum, Germencik, Aydın
  Bilecik Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı;
  1.Bahçecik, Merkez
  2.Üzümlü, Gölpazarı
  3.Dereboyu, Söğüt
  4.Küçükelma, Pazaryeri
  5.Yörükelmalı Pazaryeri
  6.Günyurdu,Bakraz, Pazaryeri
  7.Dömez Pazaryeri,
  8.Dombayçayırı, Bozüyük
  9.Aksutekke Bozüyük
  10.Darıdere Söğüt
  11.Yörükyayla, Söğüt
  12.Kapanalan, Söğüt
  13.Çaydere, Söğüt
  14.Gözalan, Söğüt
  15.Yörükçinisi, Söğüt
  16.İnceköy, Söğüt
  17.Elmacık, Söğüt
  18.A.Armutlu, Söğüt
  19.Y.Armutlu, Söğüt
  20.Kızılmeşe,
  21.Kızıltepe,
  22.Bayramşah,
  23.Asarcık, İnhisar
  24. Abbaslık, Bilecik Merkez Köyü
  25.Söğüt Merkez Kurucu halkı
  26.Bilecik/Merkez, Kurucu halkı,
  Ayrıca Bilecik yöresinde Söğüt, Bilecik gibi şehirlerin yerlisi Karakeçili Türkmenlerdir.
  Eskişehir Yöresinde Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı;
  1.Kıravdan,
  2.Arıkaya
  3.Yarımca
  4.Bozdağ
  5.Kavacık
  6.Turgutlar
  7.Yusuflar
  8.Akçayır
  9.Mollaoğlu
  10.Yörükkartal
  11.Erenkara
  12.Margı
  13.Karacahisar
  14.Akçakaya
  15.Avlamış
  16.Aşağı Kuzfındık
  17.Yukarı Kuzfındık
  18.Dutluca
  19.Eceköy
  Seyitgazi İlçesinde
  20.Kuyucak
  21.Ayvacık
  22.Musalar
  23.Karacalar
  24.Üçbaş
  25.Beşsaray
  26.Göknebi
  27.Gemiş
  28.Akin
  29.Göcenoluk
  30.Bahşayiş
  31.Tonra
  32.Erikli
  33.Numanoluk
  34.Taşlık

  Şanlıurfa Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı;
  1.Ağören
  2.Deliktaş
  3.Karayük
  4.Karadibek
  5.Kurtini
  6.Başıbüyük
  7.Göllü
  8.Mezra
  9.Mızar Karakeçi
  10.Karacaviran
  11.Çabakçur
  12.Azimülk
  13.Karafinik
  14.Keş
  15.Beyan
  16.Timeyti
  17.Uzuncuk
  13.Uzunziyaret
  14.Üzümkar
  15.Zilfil
  16.Kıliçek
  17.Kızılali
  18.Taşlı
  19.Beyali
  20.Torunali
  21.Kabik
  22.Bozkuyu
  23.Kabasırt
  24.Kabahaydar
  25.Tanrıverdi
  26.Kapaklı
  27.Kale
  28.Kazani Kazan
  29.Bağbük
  30.Kırbani
  31.Mehmedihan
  32.Şevek
  33.Payamlı
  34.Kantara
  35.Mehmetviran,Mehmetören
  36.Kurbağalı
  37.Sülüklü
  38.Sadıklı
  39.Salur
  40.Çepni
  41.Çandırkeş
  42.Mezincik
  43.Toru
  44.Osmanbey
  45.Saluca
  Uşak Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı;
  1-Kötüre
  2-Kavacık
  3-Düzkışla
  4-Sorguncuk
  Ayrıca Başka şehir, köy, ilçe Yörelerde yaşayan Karakeçili aşireti, oymağı İse;
  1-Karahisargölcük
  2- Nallıhan
  3-Ankara
  4-Yörükköy
  5-Safranbolu
  6-Karabük
  7-Karapürçek
  8-Biga
  9-Çanakkale
  10-Cumali
  11-Ortaköy
  12-Aksaray
  13-Gaylan
  14-Bergama
  15-İzmir
  16- Ankara
  17-Bala,
  18-Kara Oğlan
  19-Haymana,
  20-Kızılca Hamam
  Ayrıca; Çorum Yenikaş Mersin -Aydıncık
  Karakeçililer Arap, İslam devletinde birçok yerlerde yaşayarak farklı Adlar almışlardır.
  1-Trablus-Şam,
  2-Helap,
  3-Filistin,
  4- Lübnan,
  5- Irak
  6- İran
  7-Türkistan
  8-Horasan
  Karakeçili büyük Türkmen aşireti olarak Türkay, Karakeçililerin yörükanı kolundan olarak Türkmen topluluğundan Olduklarını savunmaktadır.
  Günümüzde birçok Türkmen Aşiret oymakları bir bölüm sıkındı, siyasi Nedenlerden dolayı Araplaşmış ve Kürtleşmiştir Türkan Türkmen Aşireti gibi Türkan Temiz yüzde yüz Türkmen olarak tarihsel belgelere dayanarak Osmanlı arşivinde önemlisini bunu belli etmektedir.
  Bu gün baktığımızda Suriye, Irak Mısır’da, Cezayir’de yüz binlerce Türk’ü kaybetmişiz, çoğu baskılar, asimilasyon nedeniyle Araplaşmışlardır.
  Karakeçililer gibi, Türkan (Türk, kan) dillerini, kimliklerini Korumalıdırlar ne kadar Kürtleşmişseler Onlar bir Türkmen oymağı aşiretleridirler.
  11. yüzyıldan beri varlıklarını koruyarak Öncelikle Keçilü topluluğu, başta Karakeçililer olarak Sarıkeçili, Teke Türkmenleri diye Adlanmışlardır.
  Şanlıurfa Karakeçilileri ise Bingöl’ün Simsor Karakeçilileri Doğu Anadolu Zaza Türk aşiret topluluğu içinde yer alarak Bingöl’ün Simsor köyünü Karakeçililer o dönemde kurarak tam bölge Türkmen Karakeçili bölgesi olmuştur.
  Sonrada Karakeçililer Mürşitpınar ile Elazığ yöresine yerleşerek. Sonradan Elazığ
  Karakeçililerine Çarsancaklı söylenmiştir.
  Türkmen Karakeçililer nüfuslarının artmasıyla güçlü olarak Viranşehir ve çevresinde milli topraklarını savunarak, kurtarmak için İngiliz ve Fransız güçlerine saldırarak mücadeleye girişmişlerdir, ayrıca vatan Hainlerine, bölücülere karşı mücadele sürdürmüşlerdir.
  Türkmen Karakeçililer Güneydoğu Anadolu’da olduğu gibi Orta ve Batı Anadolu yöre bölgelerinde Millî Mücadele’ye destek Vererek devletinin yanında olarak devletten tarafından önemli görevler almışlardır.
  Öte yandan Türkmen Karakeçililer Batı cephede Yunanlılara karşı ve bazı iç çata, hainlere, işbirlikçilere karşı mücadele ederek önemli hizmetler canlarıyla vermişlerdir.
  Mustafa Kemal Paşa’nın yakın silâh arkadaşı Yarbay Mehmet Arif Beyin oluşturduğu özel bir Karakeçili Tümenine katılarak Millî Mücadelede şehitler vererek Vatan, topraklarını korumuşlardır.
  Türkmen Karakeçililer tarih boyunca bu kutsal Türk Cumhuriyetinin fedakârları, özverileri olarak millî birlik ve beraberlik kardeşlikle, düşmanlara karşı canıyla durarak Vatanını koruyarak savunmuştur.
  Türkmen Karakeçililer Türk Devletine milletine, kutsak toprağına, bayrağına mücadele, dava yolunda bağlı kalarak Türkiye Cumhuriyetinin doğumlukta, yiğitlik, kahramanlıkta, özverilikte yüce Türk tarihimizin örneklerindendir.
  Atamız dediği gibi her bir Türkmen Karakeçililer, Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Ankaralı, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir Türk ırkın
  evlâtları, hep aynı cevherin damarlarıdır, kanlarıdır.
  Türkmen Karakeçililer milli Türk kimliklerini canlarıyla koruyarak, bugün mücadele vererek özgürcesine yaşanmaktadır.
  Çağlar boyunca Türkmen olan Karakeçililer hep Türkmen kalarak dünyanın neresine bir Karakeçili var ise eski gelenek, göreneklerine onuruna bağlı olarak kahramanlıkla tanınarak, Oğuz boyuna saygı göstererek Yüce tarihi ile güvenmektedir.
  Osmanlı İmparatorluğunu kuran karakeçili Türkmen aşireti eski Türk örf ve adetlerine ve kültürüne önem vermekle, Türk kimliğini canlarıyla korumaktadır.
  Güneydoğu, Batı, Anadolu Bölgesi’nde ve birçok ülkelerde yaşayan Karakeçili aşireti kendilerini, varlıklarını, kimliklerini, Türk dillerini savunarak Türkmen olarak milli kültürlerine, geçmişlerine Oğuz atalarına, büyük devletlerine inanarak her an özveride bulunmaktadırlar.
  Uzun yıllardan bu bölgeye yerleşerek, Türklüklerine sahip çıkmaktadırlar.
  Karakeçililer Milli Mücadele’de yolunda şehitler vererek, kutsal Türk Topraklarını korumak için düşmanlara karşı savaşarak bu Türkmen Yörelerinin ve topraklarını Fransızlardan kurtarılmak için kanlarıyla, canlarıyla, yaşlı, kadın, çocuklarıyla aşiret büyük mücadele vererek bölgelerini Fransa ve öteki yapancı askerlerinden, Ermenilerden kurtarmışlardır.
  Karakeçililer bir Türkmen Aşireti, oymağı olarak her yönüyle yöresel, bölgesel
  kıyafetlerine folklor kültürlerine önem vererek, kızlarını, kadınlarının giymiş oldukları yerel kıyafetler büyük ilgi göstermektedir, giyimleri yanında benzeri Türkistan, Türkmenistan, Azerbaycan’da olan dokudukları Türkmen Karakeçili kilimleri geleneksel sanatları ilgili göstermektedir.
  Kızların, kadınlarının kıyafet ve takıları toy düğünde, Eğlence, şenlikte, bayramlarda, kına gecelerinde çevreye, insanlara başka bir özellik taşmaktadır.
  Artık bizler tüm Türkler olarak bu asıl, doğru, temiz, yiğit topluluğumuzu, kardeşlerimizi gönlümüze Sararak Kucaklaşmalıyız.
  Çünkü Karakeçili Türkmen’i, demek dünya Türkmenlerini, Türk’lerini, Oğuzları kapsamaktadır.
  Artık her Türkmen kendisine dönerek büyük Devletler, Atabeyler, İmparatorluklar kurduğunu bilmelidir ve tarihler boyunca büyük Türk Milleti olduğunu bilmelidir, bilmez ise savaşlardan, tarihlerden sormalıdır.
  Kaynaklar:
  1-İstanbul, 1992, s. 117. Ziya Gökalp, Aşiretler Hakkında
  Sosyolojik Tetkikler, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1992, s. 118.
  2- Namık Kemal, Osmanlı Tarihi, C.2, s. Hürriyet Yay. İstanbul, 1982.
  3- Ziya Gökalp, Aşiretler Hakkında Sosyolojik Tetkikler,
  İstanbul, 1992, s. 130.
  4- Rıza Nur, Doğu Mecmuası, Sayı: 12, s. 14-15.
  Orta Aaya’ dan Anadolu’
  Yazar Kadir Kemal KOP ‘un “Anadolunun Doğu ve Güneydoğusu” ile ilgili
  etüdüne göre:
  1525 yılı Panipat Meydan Muharebesiyle
  5-
  Ahmet Refik,Anadolu’da Türk Aşiretleri, s. 104.
  6- Prof. Dr. Faruk Sümer, Kara-Koyunlular, Ankara, 1967, c. l, s. 30.

  7- Cemil İsbir, Bingöl’ün Tarih ve Coğrafyası», Altan, s. 36-38,

  Mart-Mayıs 1938, s. 42.
  8- Bk. Prof. Dr. A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi.
  9- Osmanlı Tahrir Defterleri Etnik Köken Belirlemede
  10-Karakeçili Oymağı
  Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin 24. cildi
  11-XVI. Yüzyıla ait Urfa sancağı tahrir defterlerin
  12-Türkmen Karakeçili aşireti ile özel görüşmelerim, izlemecilerim

  SADUN KÖPRÜLÜ
  İLK KURŞUN
 
  Bugün 2 ziyaretçi (34 klik) kişi burdaydı!

 

www.gemlik16.com
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
www.gemlik16.com

www.gemlik16.com W W W . Y O R U K L E R R . T R . G G